RÈM CỬA ĐA GIÁC

RÈM CỬA ĐA GIÁC

Chất liệu: Rèm vải chống nang

HDSD: Rèm kéo ngang

Bảo hành: 12 tháng về thanh treo, 36 tháng vê rơi rớt, sứt chỉ