RÈM CỬA ĐA GIÁC

  RÈM CỬA ĐA GIÁC

  Chất liệu: Rèm vải chống nang

  HDSD: Rèm kéo ngang

  Bảo hành: 12 tháng về thanh treo, 36 tháng vê rơi rớt, sứt chỉ

   

  RÈM CỬA TAM GIÁC.

  Chất liệu: Rèm chống nắng

  HDSD:  Rèm kéo ngang

  Bảo hành: 30 tháng rơi rớt, sứt chỉ, 12 tháng thanh treo, khoen rèm

  RÈM CỬA VÒM CUNG

  Chất liệu: Rèm vải chống nang

  HDSD: Rèm kéo ngang

  Bảo hành: 12 tháng về thanh treo, 36 tháng vê rơi rớt, sứt chỉ