RÈM YẾM SÒ SANG TRỌNG VÀ CHẤT

Chuyên nhận may các loại rèm cửa, nhận dạy học viên, tuyển thuường xuyên và liên tục.

Địa chỉ: 5/6 Đường 990, Phú Hữu, Quận 9