*** số lượng có hạn Hiện nay chúng tôi dư 1 lô hàng rèm vải may sẵn xuất khẩu gồm 30 mẫu siêu rẻ

_dành cho phòng thay đồ.

_rèm dành cho cửa sổ nhỏ.

_rèm dành cho spa.

_dành cho ngăn phòng, ngăn vách.

+ giá 170k/m hoàn thiện ngang 1m* 1m3 cao (cao dưới 1m3)( đã bao gồm lên sóng 1m cửa 2m7 vải) hàng đục lỗ

+ giá 230k/m hoàn thiện 1m*2m6 (cao dưới 2m6)( đã bao gồm lên sóng 1m cửa 2m7 vải) hàng đục lỗ

+ giá 150k/m duỗi 1m*2m6( cao dưới 2m6)(1m cửa =1m2 vải) hàng đục lỗ

dưới đây là hàng mẫu thực tế:

chú ý : hàng chưa bao gồm thanh treo, công lắp đặt

giá 170k/m hoàn thiện ngang 1m* 1m3 cao (cao dưới 1m3)( đã bao gồm lên sóng 1m cửa 2m7 vải) hàng đục lỗ
giá 170k/m hoàn thiện ngang 1m* 1m3 cao (cao dưới 1m3)( đã bao gồm lên sóng 1m cửa 2m7 vải) hàng đục lỗ
giá 170k/m hoàn thiện ngang 1m* 1m3 cao (cao dưới 1m3)( đã bao gồm lên sóng 1m cửa 2m7 vải) hàng đục lỗ