Rèm cầu vòng phòng khách

Mã  OSCAR  với 5 màu

xám, xanh  cổ  vịtt, xanh  rêuu, màu  nâu