Rèm cầu vồng mã ROLAND chống nắng căn hộ

Mã roland có 5 màu  vân  gỗ  phù  hợp  phòng  ngủ

độ  chống  nắng  trên  80%

với  màu  xám  nhạt, xám  xanh, xám  đen  và  màu  gỗ