chống nắng 100%

với  4 tone  màu  đen, xanh  đen, màu  ghi, màu  gỗ

phù  hợp với cửa  sổ phòng ngủ