Phù hợp văn phòng, phòng  làm  việc

với  4 màu  sắc  cơ  bản xám nhạtt, xám  đậm, màu  gỗ