Rèm cầu vồng hàn quốc mã PEARL

Rèm cầu vồng hàn quốc mã PEARL

với  4 màu  sắc  cơ  bản xám nhạtt, xám  đậm, màu  gỗ