Màn cầu vồng mã VA 955

    • Màn cầu vồng phòng ăn

    • Màu nâu gỗ

    Để phòng ăn trở nên cuốn hút hơn sang trọng hơn.